Hem

 

Välkommen till STB Svenska takbeläggningar AB

Utsedda till Sveriges bästa takläggare i King of Roofs 2 gånger

Vi är takläggare i Stockholm med lång erfarenhet inom tak som är vårat specialområde.

Inom STB finns all kompetens samlat under ett och samma tak, oavsett om det gäller nyläggning eller takrenovering av det gamla. Vi har helhetslösningen på dina problem.

Vi utför läggning av tegeltak, papptak, sedum och shingel. Tillverkning och montering av plåtdetaljer, montering av taksäkerhet, exempelvis snörasskydd, takstegar, taksteg och takbryggor. Installation av takavvattning hängrännor och stuprör. Montering av takfönster, takkjluskupoler, mindre snickeriarbeten och takbesiktningar.

Vi ger dig ett fast pris samt generösa garantier på utförda arbeten och material.

STB arbetar mot företag och privatpersoner. Alla är lika välkomna och ges samma personliga service.
Visste du att som privatperson har du rätten till att utnyttja ROT-avdraget på alla utförda takarbeten.


Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll, Akuta läckage, Snöskottning, Servicebil, Arbete på höghöjd, Takentreprenör, Takläggare, Papptak, Takshingel, Shingel, Taksäkerhet, Takavvattning, Takbesiktning, Stockholm, Takunderhåll, Takservice, Takläckage, Tak problem, Takbeläggning, Taklutning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, SBS matta, Ytskikt, Eurotema, Vulkning, Takpapp, Takläggning, Astroflex, Infästningar, Ljusgrå grannulat, Underlagspapp, Takläggare, Takomläggning, Papptak, Låglutandetak, Ränndalskilar, Takboard, Takisolering, Astroflex, Grannulat, Infästning, Takinfästningar, Motfallstak, Ytskikt, Ljuskupoler, Takkuoler, Brandventilation, Taksarg, Plattatak,

Nyläggning av papptak Älvsjömässan

Ståndränna, Takbeläggning, Sedum, Sedumtak,Gröna tak, Underlagspapp, Takläggare, Privatperson, Takbesiktning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, Takomläggning, Miljövänligt, Miljövänlig takbeläggning, Vindskivor, Stockstuga, Dräneringslist, Sedumblomma, Gårdshus, Skossten, Skorstensbeslag, Underbeslag, Taksäkerhet, Nockräcke Livlinefäste, Övre skorstensbeslag, Snörasskydd, Taksäkerhet, Takplåt, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Nylagt sedumtak

Ståndränna, Takbeläggning, Sedum, Sedumtak,Gröna tak, Underlagspapp, Takläggare, Takbesiktning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, Takomläggning, Miljövänligt, Miljövänlig takbeläggning, Vindskivor, Stockstuga, Dräneringslist, Sedumblomma, Bostadsrättsföreningar, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Nylagt sedumtak Fruängen

Nockpanna, Takbeläggning, Taktegel, Nytt tegel, Underlagspapp, Läkt, Ströläkt, Bärläkt, Takläggare, Monier, Lägger ut pannor, Buntade tegelpannor, Nockbräda, Nockband, Ståndränna, Takfotsräcke, Takfotsskydd, Taksäkerhet, Nockband, Bystning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, Takomläggning, Fallskydd, Vittinge T11 tvåkupigt lertegel, Hängränna, Vinkelränna, Vindskivor, Stuprör, Nockpanna, Privatperson, Omläggning, Takentreprenör, Valmatat tak, Takkupa,

Valmat tegeltak nylagt, Viksjö Jakobsberg


King of Roofs 2011 STB Svenska Takbeläggningar AB

King of Roofs 2011 STB Svenska Takbeläggningar AB

Monier erbjuder ett världsledande sortiment av taktegel och takpannor – såväl tegelpannor som betongpannor – i hög kvalitet.

Monier Logo

Bildlänk ovan till MONIER

STB Svenska Takbeläggningar AB vinnare av King of Roofs 2009 & 2011

Juryns motivering 2011: ”Ett äldre tak med flera utmaningar, anslutningar och kompletterande produkter, renoverat med ett modernt taktegel. Slutresultatet utstrålar elegans och kvalitet, samtidigt som man har lyckats bevara den gamla stilen.”

Vinnare King of Roofs 2009, Hatt, Harley Davidson, Marie Fredriksson, smilfink

Vinnare King of Roofs 2009

Vinnande taket 2011

STB:s vinnande tak i King of Roofs 2011: K-märkt flerfamiljshus från 1923 i Älvsjörondellen i Stockholm.

STB:s vinnande tak i King of Roofs 2011: K-märkt flerfamiljshus från 1923 i Älvsjörondellen i Stockholm. Ny taklucka och inklädd skorsten i kopparplåt med nytt Vittinge taktegel.


Nockpanna, Takbeläggning, Taktegel, Nytt tegel, Diveroll Topp RU, Läkt, Ströläkt, Bärläkt, Takläggare, Monier, Lägger ut pannor, Buntade tegelpannor, Nockbräda, Nockband, Ståndränna, Takfotsräcke, Takfotsskydd, Taksäkerhet, Nockband, Bystning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, Takomläggning, Fallskydd, Nortegl enkupigt lertegel, Hängränna, Vinkelränna, Vindskivor, Stuprör, Nockpanna, Takbeläggning, Taktegel, Nytt tegel, Omläggning, Takentreprenör, Takkupa, Sadeltak,  Snöraskydd, Takfönster, Ljuskupoler, Skorstenar, Skorstensbeslag, Underbeslag, Genomföringar, Kopparplåt, Kopparbeslag, Gångbrygga, Skyddsräcke, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Nylagt tegeltak med nya kopparplåtsdetaljer och taksäkerhet, Älvsjö

 

Nockpanna, Takbeläggning, Taktegel, Nytt tegel, Underlagspapp, Läkt, Ströläkt, Bärläkt, Takläggare, Monier, Lägger ut pannor, Buntade tegelpannor, Nockbräda, Nockband, Ståndränna, Takfotsräcke, Takfotsskydd, Taksäkerhet, Nockband, Bystning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, Takomläggning, Fallskydd, Ytbehandlade betongpannor Jönåker, Hängränna, Vinkelränna, Vindskivor, Stuprör, Nockpanna, Takbeläggning, Taktegel, Nytt tegel, Omläggning, Takentreprenör, Takkupa, Sadeltak, Snöraskydd, Takfönster, Ljuskupoler, Skorstenar, Skorstensbeslag, Underbeslag, Genomföringar, Entrétak, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll, Glidskydd,

Radhus från 50-talet får ny takbeläggning i Sköndal

 

Skorsten, Vittinge T11 tvåkupigt lertegel, Hängränna, Vinkelränna, Vindskivor, Hängskivor,Hängränna, Stuprör, Takbeläggning, Taktegel, Nytt tegel, Underlagspapp, Läkt, Ströläkt, bärläkt, Privatperson, Monier, Plåtnock,Vinkelränna, Fotplåt, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Nylagt tegeltak på ett sekelskifteshus, Karlsudd

Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll, Akuta läckage, Snöskottning, Servicebil, Arbete på höghöjd, Takentreprenör, Takläggare, Papptak, Sedumtak, Tegeltak, Taksäkerhet, Takavvattning, Takbesiktning, Stockholm, Takunderhåll, Takservice, Takläckage, Tak problem, Takshingel, Shingel, Fotplåt,

Nylagt shingeltak