Historia

 

STB – SVENSKA TAKBELÄGGNINGAR AB är ett familjeföretag som startade 1984, sedan dess har vi hunnit etablera oss inom branschen, skaffat oss erfarenhet och vidareutvecklat våra affärsidéer.

Taktegel, Hängränna, Städavtal, Årsavtal, Avrinning, Tegelpannor, Lertegel, Takavvattning, Takunderhåll, Takproblem, Takstädning, Rensning rännor, Tvåkupigt lertegel, Takarbete, Takentreprenör, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Åren går, och krav på underhåll består.

Gamla tegelpannor, Takläckage, Trasiga tegelpannor, Rutten råspont, Byte av råspont, Takomläggning, Vindskivor, Hängskivor, Stuprör, Hängrännor, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Före takomläggning

Skorsten, Vittinge T11 tvåkupigt lertegel, Hängränna, Vinkelränna, Mansardtak, Vindskivor, Stuprör, Nockpanna, Takbeläggning, Taktegel, Nytt tegel, Underlagspapp, Läkt, Ströläkt, bärläkt, Privatperson, Monier, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, Takomläggning, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Efter takomläggning