Kompetens

 

Vi arbetar med framtida investeringar för våra kunder både vad det gäller varor och tjänster, därför väljer vi våra produkter med omsorg och med tanke på kvalité.

STB AB har utvecklat samarbete med ett flertal materialleverantörer och detta ger våra kunder en samarbetspartner med professionalism och ett brett kunskapsområde.

Fortlöpande utbildning av vår personal är något vi lägger stor vikt vid. Vår personal och våra underentreprenörer har arbetat tillsammans med oss under ca: 15 års tid vilket ger trygghet och kontinuitet gentemot våra kunder och i vårt egna arbete.

Idag är vi ett företag med mycket brett tekniskt kunnande och kan hjälpa våra kunder med en rad olika problemlösningar.

Vårt ansvar upphör inte med entreprenadens slutförande, utan där tar vår garantitid vid och vi finns tillhands när och om det så behövs.

kompetens1

Astroflex 6000 Supra. Takpapp, Takläggning, Takarbete, Astroflex, Infästningar, Ljusgrå grannulat, Stuprör, Hängränna, Takbeläggning, Taklutning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, SBS matta, Ytskikt, Eurotema, Vulkning, Takomläggning

Vulkning av ytskikt