Referenser

 

Vi på STB AB har har genom åren samlat på oss mycket stor erfarenhet och har en gedigen referenslista.

STB AB har fått förtroendet att lägga om tak åt försvaret, kommuner, HSB-föreningar, Stockholmsmässan i Älvsjö samt statliga och privata företag runt hela Mälardalen samt Gotland.

Miljön är en viktig del inom byggbranschen i dag, vi kan lämna miljövarudeklarationer på de flesta av våra produkter vi använder oss av. Vi är noga med att använda produkter som är godkända och återvinningsbara.

Se gärna referenslistan nedan.

 • Skanska Sverige AB
  Stockholms Mässan Älvsjö    Tak    26.000 kvm
 • HSB Högdalen
  Tak    18.000 kvm
 • JM Byggnads AB
  Membranisoleringar    12.000 kvm, golv    6.000 kvm
 • JM Byggnads & Fastighets AB
  Tak    11.000 kvm, golv    18.000 kvm
 • Wasa Fastighet
  Tak    9.000 kvm, membranisoleringar    1.500 kvm
 • Nacka Kommun
  Tak    8.000 kvm
 • Telaris    Norrköping
  Tak    3.900 kvm
 • Riksbyggen    Stockholm
  Tak    13.500 kvm
Ståndränna, Takbeläggning, Sedum, Sedumtak,Gröna tak, Underlagspapp, Takläggare, Privatperson, Takbesiktning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, Takomläggning, Miljövänligt, Miljövänlig takbeläggning, Vindskivor, Stockstuga, Dräneringslist, Sedumblomma, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Nylagt sedumtak Huddinge

Shingel, Lekstuga,Takbeläggning, Takkrön, Krönbeslag, Fotplåt, Vindskiva, Hängskiva, Skorsten, Skorstenshuv, Takläggare, Takarbete, Takshingel, Hängränna, Stupränna, Takavvattning, Dagvatten, Avrinning, Takbeläggning, Takomläggning, Takavrinning, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Nylagt shingel på lekstuga

Hängränna, Vinkelränna, Nockpanna, Takbeläggning, Taktegel, Nytt tegel, Underlagspapp, Läkt, Ströläkt, bärläkt, Takläggare, Monier, Lägger ut pannor, Buntade tegelpannor, Nockbräda, Nockband, Ståndränna, Takfotsräcke, Takfotsskydd, Taksäkerhet, Nockband, Bystning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, Takomläggning

Takarbete hyresfastighet i Johanneshov

Takbeläggning, Taklutning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, SBS matta, Ytskikt, Eurotema, Vulkning, Takpapp, Takläggning, Astroflex, Infästningar, Ljusgrå grannulat, Underlagspapp, Takläggare, Takomläggning, Papptak, Låglutandetak, Ränndalskilar, Takboard, Takisolering, Astroflex, Grannulat, Infästning, Takinfästningar, Motfallstak, Ytskikt, Ljuskupoler, Takkuoler, Brandventilation, Taksarg, Plattatak, Hus Hus AMA, Konsumentköplagen KKl, Konsument Tjänst Lagen KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Låglutande tak, Älvsjömässan

 

Nockpanna, Takbeläggning, Taktegel, Nytt tegel, Underlagspapp, Läkt, Ströläkt, Bärläkt, Takläggare, Monier, Lägger ut pannor, Buntade tegelpannor, Nockbräda, Nockband, Ståndränna, Takfotsräcke, Takfotsskydd, Taksäkerhet, Nockband, Bystning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, Takomläggning, Fallskydd, Vittinge T11 tvåkupigt lertegel, Hängränna, Vinkelränna, Vindskivor, Stuprör, Nockpanna, Takbeläggning, Taktegel, Nytt tegel, Privatperson, Omläggning, Takentreprenör, Valmatat tak, Takkupa, Valmnock, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Nylagt tegeltak Kalrsudd

Takbeläggning, Taklutning, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, SBS matta, Ytskikt, Eurotema, Vulkning, Takpapp, Takläggning, Astroflex, Infästningar, Ljusgrå grannulat, Underlagspapp, Takläggare, Takomläggning, Papptak, Låglutandetak, Ränndalskilar, Takboard, Takisolering, Astroflex, Grannulat, Infästning, Takinfästningar, Motfallstak, Ytskikt, Ljuskupoler, Takkuoler, Brandventilation, Taksarg, Plattatak, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Nylagt papptak med ljuskupoler