Tjänster

 

Besiktning av alla typer av tak
– upprättande av besiktningsprotokoll, med utlåtande av ytskiktets samt underlagets och stommens kondition.

Vår/ höst städning samt besiktning av tak genom serviceavtal
– upprättande av besiktningsprotokoll, med utlåtande av ytskiktets samt underlagets och stommens kondition.

 

Om- och nyläggning av tegel- och betongtak, papptak, sedumtak, shingeltak
– isolering samt uppbyggnad av kilsystem för god avrinning av låglutande tak.
– byte av rötskadat virke. Isolering av vindar. Montering och tillverkning av plåtdetaljer.

Snöskottning

Uppsättning av hängrännor och stuprör

Montering av taksäkerhet

Mindre snickerier samt ut- och tillbyggnader

Membranisoleringar
– av altaner, gårdar, balkonger, dammar, spolplattor etc.

Epoxiplastarbeten, dammbindningar

 Jour vid akuta problem
– öppet även under semestertid och de stora helgerna.
på plats inom 2 tim inom Stockholms län.

Underlagspapp, Takläggning, Takläggare, Omläggning, Takarbete, Takentreprenör, Takbesiktning, Takomläggning, Rökmaskin, Täthetstest, Röktryckning, Läckagesök, Läckagesökning, Papptak, Låglutandetak, Ränndalar, Ränndalskilar, Takboard, Takisolering, Astroflex, Grannulat, Infästning, Takinfästningar, Taklutning, SBS matta, Motfallstak, Takbeläggning, Ytskikt, Takentreprenör, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll,

Provtryckningsmaskin, läckagesökning av papptak

Hängränna, takshingel, rensa hängrännor,  takfot, takfotsplåt, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll, Takshingel, Shingel

Nymonterat shingeltak, Långbro

 

Taksteg, Takbrygga, Taksäkerhet, Gångbrygga, Snörasskydd, Betongtegel, Bärläkt, Ströläkt, Underlagspapp, Glidskydd, Monier, Taktegel, Takbeläggning, Vittinge, Vittingetaktegel, Takarbetet, Sotarsteg,  Livlinefästen, Hus AMA, Konsumentköplagen, KTL, Arbetsmiljölagen, AML, Egen kontroll, Akuta läckage, Servicebil, Arbete på höghöjd, Takentreprenör, Takläggare, Papptak, Sedumtak, Takavvattning, Takbesiktning, Stockholm,  Takunderhåll, Takservice, Takläckage, Tak problem, Takshingel, Shingel

Taksäkerhet nymonterat